Svět

(201,3 ha) z l. 1571–73. Stavba hráze byla velmi obtížná, rybník nazván Nevděk. R. 1581 první výlov. Rybník napájen Spolským potokem, který odtéká do Zlaté stoky. Hráz dl. 1573 m, na ní staleté duby. Založena zčásti na rašelinné půdě, a proto se r. 1890 protrhla. K ochraně hráze proti vlnám bylo poprvé na Třeboňsku použito na návodní líci kamenného tarasu. Využíván k rekreaci a sportu, závody ve veslování, na ostrůvku loděnice. Vyhlídkové plavby motorovou lodí od hráze na koupaliště Ostende (jižní břeh). Na severní straně pláž a půjčovna loděk.