Sgrafitové domy na náměstí č. 31 a č. 33

Na malebném gmündském náměstí nás zvlášť upoutají dva renesanční domy ze 16. století zdobené sgrafity. Svými nákladně upravenými fasádami a štíty se odlišují již na první pohled od ostatních domů. Sgrafita na obou domech, zobrazující scény ze Starého zákona, řecké mytologie a množství dalších ornamentů budí všeobecný obdiv. Oba domy, které jsou výsledkem sloučení několika starších domů, jsou projevem sebevědomého měšťanstva, které si během renesance budovalo svá reprezentativní obydlí.

Sgrafitové domy na náměstí č. 31 a č. 33 (© Gemeinde Gmünd)

Sgrafitové domy na náměstí č. 31 a č. 33