Muzeum skla a kamene

V tomto muzeu na náměstí se seznámíte s historií vzniku sklářských hutí v dolnorakousko-českém pohraničí, s řemeslnickými nástroji sklářů a krásně tvarovaným, umělecky zpracovaným sklem ze 17. až 20. století. Podle motta „saxa loquuntur – kameny mluví“ je zprostředkováván živý přehled těžby kamenů a umění jejich zpracování od mladší doby kamenné až do současnosti.

Stadtplatz 34, 3950 Gmünd
(T)  +43 (0) 2852/52506-100 oder -101
(E)  tourismus@gmuend.at
(I)   www.gmuend.at

Muzeum skla a kamene (&copy Gemeinde Gmünd)

Muzeum skla a kamene